BCD giveaway!

blackshills

BCD er enige, flot hud kun gør dit outfit bedre!? – Vi har nu spottet smukke mænd og kvinder i det danske gade liv med fantastiske hud. MEN, det jo ikke lige nemt når eksamen, arbejde og opgaver vælter ned over en. Vi har derfor testet Shills black mask fra www.Dinkrop.com! Masken bekæmper uren hud og skulle holde akne langt væk fra dit ansigt. BCD har testen masken og vi fandt at masken er utrolig nem at påføre, den størkner hurtigt og er utrolig nem at tage af. Derudover efterlader den huden hel frisk – følelsen kan beskrives som havde du lige løbet en tur, huden føles frisk og man føler huden nu kan ånde. Derudover har vi testen Eye mask der opstrammer og fjerner de der eksamens/arbejds poser under øjne! Så kan man gå sommeren i møde med frisk hud.

Derfor er vi nu glade for at kunne udlove 3 PAKKER der hver indeholder 1 Shills black mask med op til 6 masker i en tube og 5 Eye mask med guld.

Det eneste du skal gøre for at deltage er at at gå ind på www.dinkrop.com og finde svaret på spørgsmålet nedenfor her – og skrive svaret, dit navn og mail i en kommentar  her i indlægget!

Spørgsmål: Hvilke vitaminer indeholder Shills black mask? 

BCD agrees, great looking skin only makes your outfit better!? – We have spotted beautiful men and women in the Danish street life with amazing skin. BUT, it’s not that easy when the exam, work and tasks tumble over one. We therefore tested Shills black mask from www.Dinkrop.com! The mask takes care of acne and should keep acne away from your face. BCD has tested the mask and we found that the mask is incredibly easy to apply, dries quickly and is incredibly easy to take off. In addition it leaves the skin fresh  – the feeling can be described as if you gone for a run, the skin feels fresh and you feel your skin can breathe. In addition, we test Eye mask that tightens and removes those work bags under the eyes! So you can enjoy the summer with fresh skin.

Therefore, we are now pleased to give away 3 PACKS each containing 1 Shills black mask with up to 6 times in one tube and 5 Eye mask with gold.

All you have to do to participate is to go into www.dinkrop.com and find the answer to the question below here – and write the answer, your name and e-mail in a comment in this post!

Question: What vitamins contain Shills black mask?

Older posts